Translate

22 Temmuz 2015 Çarşamba

Turkish petroglyphs in ArmeniaThese petroglyps in Armenia doesn't belong to the Armenian culture. The Armenians came in 6th c BC to the region, 
and was never a independed State, always lived under the other states as a small principalities 
till the Russian built a state for them. 
It was founded on the territory of Azerbaijan Turks, and received its independence in 1918. 
Eighty % of village names in Armenia, are in Turkish . 
In the early of the 20th century, not a single Armenian place names, on Tsarist Russia maps. 
Even Yerevan (ERİVAN) was once a Turkish city. 


Turkish petroglyphs in Armenia

Turkish Petroglyhps in Armenia : 
1-4 - Swastikas from stonegraves of the Geghama mountains. 5 - Kakhik Shamkhor. 6 - Mini stamp from Dvin


the oldest swastika belongs to the Turks in Saymalytash
15thousand years old

AktamarNot every cross means Armenian or other Christians....
This Grave statue "Stone Ram" belongs to the Turkish people who accepted Christianty.


Wolf Door - Tengrı (God) symbol of the Turks
 in south of Krasnodar

Tengri (God) symbol drum - Siberian Turks

How would you feel about having to send your children to any school  if lies are taught about your people's heritage? ..... Do you want to know what happened, or have you already decided to take part in running this political game? - link"Ermeniler hiç bir zaman devlet değildi, hep baronluk, prenslik, beylik vardı." "Onları ilk tanıyan Osmanlı Yönetimidir, yani ayrı, bağımsız bir kilise ve bir halk olarak, Ermeni Halkı olarak , Ermeni Milleti diye tanıyan ve bunun için gerekli fermanı veren Fatih Sultan Mehmet'tir ve tarihte 1461." - Prof.Türkkaya Ataöv"Ermeniler derebeylikler halinde yaşamışlardır. Birbirlerine vatan hisleriyle bağlı değildirler. Aralarında siyasi bağlar yoktur. Yalnızca yaşadıkları derebeyliklere bağlıdırlar. Vatanseverlikleri de bu nedenle bölgeseldir. Birbirleriyle bağlarını siyasi ilişkiler değil, dilleri ve dinleri oluşturur." ASLAN, Kevork-; L'Arménie et les Arméniens, İstanbul 1914 - linkERİVAN; BİR TÜRK ŞEHRİ ....
REVAN (ERİVAN - YEREVAN) ve IĞDIR YÖRESİNDE DEMOGRAFİK YAPININ ERMENİLER LEHİNE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜRECİ (1828–1920) - link
"13 Mart 1071 günü, İstanbul’dan hareketinden Önce, Türkçe Selçuk-nâme’ye göre, Ayasofya’ya giderek büyük bir dinî âyinde duâ ettikten sonra yola çıkmıştır. Bu ordu Eskişehir’i geçip Kızılırmak vâdisini tâkip ile Sivas’a vardı. Orada El-basan’m zaferi dolayısiyle Rumların: “Ermeniler bize Türklerden daha fazla taşkınlık ve merhametsizlik gösterdiler” şikâyetleri ile karşılaşan Diogenes şehri tahrip etti ve ve pek çok Ermeni öldürdü. " - link