Translate

27 Nisan 2015 Pazartesi

Atrocities committed by the Armenians I
Massacres of Muslims and Jews by Armenians and Russian bandits


While Russians together with Armenian bandits were forced back from Hasankala to their own fronties, they killed a part of the two thousand muslim folk they took away and drove the remaining to an unknown destination in the inland;

in Erzurum the Russians and the said bandits executed nine people and sent the whole male population above forteen years to no one knows destination;

in the sub-distirict of Pekreç a self appointed Armenian tribunal sentenced some three-four hundred people to the gallows and hanged them;

in the surroundings of Aşkale, Tercan, Ilıca, Tavuskerd and Artvin no one muslim was left alive;

in Van Armenians after having killed about two hunderd woman and children, massacred eight to then thousand muslim people in the valley of Mahfuran;

the population of the village Hot on the boundary of Narman were entirely exterminated with machine-guns;

the majority of immigrants living in Marbi Sufla of the subdistrict of Çukur attached to Bitlis were put to the sword;

the entire villages of Cinis, Pezantan, Ergani and Şemerşeyh with all of their inhabitants were burnt up and due to the pretentious ignorance of the Kurdish Bedirhani Kamil many villages' inhabitants settled in the vicinity of Bitlis perished from starvation;
seriously ill children cared of in Bitlis Hospital were savagely slain;
in the village of Balıkan Corpses were thrown to the dogs to feed on;

Çukur women and girls were raped and old people burnt, small children were bayoneted and many other massacres committed;
all these facts are stated in copies of dispatches sent by the governorships of Erzurum, Bitlis and Mamuretülaziz.
Ermeni Çeteleri ile Rusların Müslümanlara ve Musevilere 
Yaptıkları Soykırım


Rusların Ermeni çeteleriyle birlikte Hasankala'dan hudud-ı asliyyeye sürüldüklerinde beraberlerinde götürdükleri iki bin islam ahalisinden bir kısmını öldürüp bir kısmını ülke içlerine sevkettikleri, 

Erzurum'da dokuz kişiyi idam edip on dört yaşına kadar olan erkek nüfusu meçhul yerlere gönderdikleri ; 

Pekreç nahiyesinde Ermenilerden oluşan bir mahkemenin üç-dört yüz kişiyi astığı, 

Aşkale, Tercan, Ilıca, Tavuskerd ve Artvin cihetlerinde İslam namına birşey bırakmadıkları, 

Van'da Ermenilerin iki yüz kadar kadın ve çocuğu öldürüp  Mahfuran Deresi'nde sekiz-on bin Müslüman katlettikleri, 

Narman hududuna Hot karyesi ahalisini mitralyözlerle tamamen imha edildiği, 

Bitlis'in Çukur nahiyesindeki Morh-i Süfla muhacirlerinin çoğunun kılıçtan geçirildiği, 

Ergani, Cinis, Pezentan ve Semreşeyh karyelerinin ahalisiyle birlikte yakıldığı ; 

Kürt Bedirhani Kamil'in şarlatanlığı sebebiyle Bitlis'e yakın bir yere yerleştirilen pek çok köy ahalisinin açlıktan öldüğü, 

ağır hasta çocukların Bitlis Hastanesi'nde vahşice öldürüldüğü, 

Balekan karyesinde katledilenlerin cesetlerinin köpeklere yedirildiği, 

Çukur'da esir edilen kadın ve kızlara tecavüz edilip ihtiyarların yakıldığı, 

çocukların süngüyle öldürülüğü vesair katliama dair 

Erzurum, Bitlis ve Mamuretülaziz vilayetlerinden gelen telgaraf suretleri.


21 B.1344 (24.V.1916)

Atrocities committed by the Armenians I
ERMENiLER TARAFINDAN YAPILAN KATLiAM BELGELERi I
T.C.Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Yayın no 49 , 2001

______________________________
______________________________


ilgili: