Translate

5 Ağustos 2015 Çarşamba

Ülkemizdeki petrol ve doğal gaz rezervleri Trakya ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğunlaşmıştır.

PİGM verilerine göre Türkiye’de 2009 yılı sonu itibariyle açılan toplam kuyuların %17’si Marmara Bölgesinde açılmıştır. Trakya bölgesinde PİGM verilerine göre 356 adet petrol arama kuyusu açılmıştır. Bu kuyulardan Kırklareli ve Tekirdağ’da bulunan 194 tanesinde rezerv tespiti yapılmıştır.

Kırklareli’nde 35, Tekirdağ’da 63 tane olmak üzere toplam 98 adet kuyuda üretim yapılmaktadır.

Yerli ve yabancı petrol arama şirketlerinin Trakya bölgesine ilgisi yüksek seviyededir. 2009 yılındaki arama ruhsatları verilerine göre arama ruhsatlarının %69’u TPAO’ya kalan %31’i ise yerli ve yabancı özel şirketlere aittir.


TPAO tarafından verilen rakamlara göre 2010 yılında TPAO’nun yurtiçi ham petrol üretimi 12,7 milyon varil olmuştur. Bu üretimin sadece %1’i Trakya bölgesinden elde edilmiştir.45 Buradan hareketle bölgedeki rezervlerin henüz tamamının değerlendirilmediği sonucu elde edilebilir. Trakya bölgesinde PİGM’den ruhsat almak suretiyle arama çalışmasına devam eden birçok yerli ve yabancı şirket bulunmaktadır. Fakat, PİGM’in yayımladığı veriler kısıtlı olduğu için mevcut durumda devam eden arama çalışmalarının net istatistikleri verilememektedir.


Trakya bölgesinin yerli doğal gaz üretimine önemli katkısı bulunmaktadır. 2010 yılında TPAO tarafından yapılan 260,7 milyon Sm3 doğal gaz üretiminin %94,7’lik kısmı Trakya bölgesinde gerçekleşmiştir. 

Gelelim Kanal Projesine : 


Son Hükümetin  değil , Ecevit'in de değil, Bir Amerikan Projesi!!
Probable Enemy Avenues of Approach    
30 years later, of course, Turkish-Russian relations were even worse. These maps, from the Joint American Military Mission for Aid to Turkey reflect early cold war American expectations about how the communists would attack Turkey. 

Though a good deal of strange conspiracy theories have arisen from the mistaken assumption that whatever the military makes plans for reflects its official policy, these maps at the very least are a reminder that at the time, an invasion like this and the world war it would trigger were considered real possibilities. The Turkish defense of Istanbul at this time was centered around the Catalca line, running across Thrace on the raised ground north of Buyukcekmece, the same point where the Ottoman army held off Bulgarian forces in 1913. 

A more controversial subject, between American military planners and their Turkish colleagues, was where America would mount its defense. One plan, understandably unpopular with Turkish leaders, involved writing off most of Anatolia and trying to stop the Russian advance into the Middle East at the Taurus mountains north of Adana.

Finally, though not suitable for an amphibious landing, Midye, now called Kiyikoy, is a delightful place for a weekend trip from Istanbul.


AKILLI PROJEYMİŞ !!!!


ilgili: