Translate

16 Ocak 2017 Pazartesi

ABD’DE ERMENİ ÖRGÜTLENMESİ

John Kerry (bugün için Obama yönetimin Dışişleri Bakanı), 2004 yılı Ağustos ayı sonlarında Ermeni Diasporası temsilcileri ile yaptığı görüşmede sözde Ermeni soykırımı konusu ile ilgili görüşlerini "Sizi temin ederim ki, soykırımın inkar edilmesine karşı mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. 2005 yılı Nisan ayında benim yönetimim soykırımın 90. yıldönümünü kabul edecek ve bu gibi cinayetlerin yeniden yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacaktır" şeklinde ifade etmiştir!..    
ABD’DE ERMENİ ÖRGÜTLENMESİ         
Türkiye karşıtlığı politikasını toplumsal geleceklerinin önünde tutan Ermeni Diasporası Ermenistan Cumhuriyeti’nde yaşayan ırkdaşlarının, dağılmış Sovyetler Birliği’nin yıllık kişi başına düşen 500 Dolar civarındaki milli gelirle en fakir mensupları olmasına göz yummaktadır. Ermeni Diasporası  2005 yılında gerçekleştirilecek olan sözde soykırım törenleri için odaklanmış durumda. Bu sözde anma törenlerinin amacı, gürültülü ve tarihi saptırıcı şekilde,  haksızlıklarla dolu senaryolarla Amerikan ve dünya kamuoyunu düzenli ve ciddi paralar dökülerek yapılan çalışmalarla etkilemektir. Şu bir gerçek ki ,maalesef Ermeni Diasporası, ellerindeki parasal güç ,medya ve siyasal ilişkilerle bunu sağlamak açısından büyük ölçüde  başarılı olacaktır.

        
Ancak dünya ve Amerikan kamuoyunun ,meclislerinde sözde soykırımı kararları alırken düşünmesi gereken önemli bir olgu var.Acaba bize yaptıkları gibi, Osmanlı İmparatorluğu dört cephede savaşırken arkadan vurdukları silahsız Türk halkına, kadın ve çocuklarına uyguladıkları vahşetin aynısını , bugün Ermeniler   bir savaş durumunda, Amerika’da yabancı güçlerin de yardımıyla gerçekleştirseler ve  bağımsız bir Ermenistan kurma girişiminde bulunsalar Amerikan devleti buna izin verir miydi,nasıl davranırdı?


Batı ülkelerindeki lobicilik yanımızın zayıflığından faydalanan örgütlü Diaspora ,sözde soykırım ve Türkiye’den toprak talepleriyle boş bulduğu meydanlarda at koştururken,uzun yıllar soğuk savaşın en kritik dönemlerinde kader birliği etmiş olduğumuz Amerikan yönetimi de işine geldiği  zaman Ermenilerin geçmişte yaptıklarını ucuz siyasal nedenlerden dolayı unutup görmezden gelebiliyor.Ermeni Örgütlenmesi ve Siyasal Lobicilik

         
Azerbaycan’ın bir bölümünü işgal eden ve Türkiye üzerinde oyunlar oynayıp, toprak talebinde bulunma gafletinde bulunan Ermeniler, ABD’de ciddi örgütlenme sağlamışlar ve giderek  daha da güçlenmektedirler. Bu gücü arkalarına alan Ermeni kuruluşlarının yılda 300 milyon dolar harcayarak 25.000’ in üzerinde, Türklük aleyhinde film, makale, kitap, haber yayınlattığı ve bütün çabalarının Türk düşmanlığına odaklanmış olduğu biliniyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde örgütlenmiş olan ve  en güçlü örgütlendikleri ve ülkemiz aleyhine girişimleri finanse ettirdikleri ABD’de,Yunanlı’ların aksine Amerikan  siyasetine doğrudan katılmamış olan Ermeniler, ellerindeki büyük parasal güç ve oy potansiyeli ile Amerika’nın en güçlü üç lobisinden birine sahiptirler. Bu lobi vasıtasıyla ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nde çok etkin ve planlı şekilde yaptıkları çalışmalarla, Amerikan Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerini yanlış bilgilerle yönlendirip ayrıca, şantaja varan uygulamalarla etki altına almak istemektedirler.

           
Esasen şu anda Demokrat Parti Başkan adayı John Kerry’nin de etki altına alındığı, bizzat Kerry’nin kendi söylemlerinden anlaşılmaktadır. Pasadena Star-News haber ajansına göre ,  diğer adaylara kıyasla, hem Türkiye'ye yönelik hem de "sözde soykırım" konusunda daha radikal görüşlere sahip olan  Kerry seçildiği takdirde Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Ermenilere “sözde soykırım “yaptığını resmen dile getirecektir. Kerry, 2004 yılı Ağustos ayı sonlarında Ermeni Diasporası temsilcileri ile yaptığı görüşmede sözde Ermeni soykırımı konusu ile ilgili görüşlerini "Sizi temin ederim ki, soykırımın inkar edilmesine karşı mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim. 2005 yılı Nisan ayında benim yönetimim soykırımın 90. yıldönümünü kabul edecek ve bu gibi cinayetlerin yeniden yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacaktır" şeklinde ifade etmiştir.      
Sistematik Karalama Kampanyaları    


          
Yine siyasal alanda ABD’deki Ermeni örgütleri arasında en güçlülerinden olan ANCA (Amerikan Ermeni Milli Komitesi)’nin önderliğinde yürütülen çok kapsamlı bir kampanyayla, “Sözde Soykırım Tasarısı”nın gündeme alınıp kabul görmesi için hazırlanan Radanovich-Schiff-Pallone önergesinin tek tek bütün eyalet milletvekilleri tarafından desteklenmesi için ülke çapında kampanya yürütülmektedir. Ayrıca Ermeni kökenli seçmenlerden,  gelecek seçimlerde desteklenmeleri söz konusu olabilecek Kongre üyelerinin saptanmasında sözde Ermeni davası için yaptıkları çalışmalara göre not vermeleri istenmektedir.

         
Bu bağlamda ANCA’nın faaliyetleri çerçevesinde, Kongre’nin ve Başkan Bush’un “sözde soykırımının” tanınması için karar alması, Dağlık-Karabağ’ın Azerbaycan’dan ayrılması ve bağımsız Dağlık-Karabağ’ın ABD tarafından, tanınıp Azerbaycan’ın bu konuda doğrudan görüşmelere başlama kararı alınması, Azerbaycan’a verilen yardımla ilgili 907 sayılı kararın Kongre kararına bağlanması, Ermenistan’a olan ABD yardımının arttırılması ve yıllık en az 125 milyon dolar düzeyinde olması, ABD-Ermenistan ilişkilerinin çeşitli ekonomik ve sosyal içerikli yasalarla geliştirilmesi, Türkiye’ye satılacak silahların ve teknoloji transferlerinin kongre tarafından ciddi biçimde araştırılıp, kısıtlanması, Dağlık-Karabağ’a her yıl en az 10 milyon dolar doğrudan yardımın sağlanmasının garanti altına alınması, Ankara’daki ABD elçiliğinin, Türkiye’deki Ermeni Cemaatinin haklarının korunmasında yıllık raporlarla gözlemlerde bulunup, Kongre’ye bilgi vermesinin sağlanması gibi konularda Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin Ermeni çıkarlarına sahip çıkmaları teşvik edilmekte ve baskıya dönük planlı çalışmalar yapılmaktadır.

         
Bu konularda duyarlı olmayan Kongre üyelerine, aldıkları karne notlarının düşüklüğü nedeniyle seçimlerde, sözde Ermeni davasına verdikleri hizmet göz önünde tutularak oy alamayacakları iletilmekte ve baskı uygulanmaktadır. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının da geçmişte uzun süre sürüncemede kalması yine Ermenistan’ın örgütlediği, ABD’deki Ermeni sivil toplum kuruluşlarının olumsuz ve düşmanca çalışmalarına bağlanabilir.ABD’de Etkin Olan Ermeni Kuruluşları


         
Amerika’da halen toplumsal düzeyde her alanda örgütlenmiş Ermeni kuruluşlarından belli başlıları şunlardır:


-      AGBU (The Armenian General Benevolent Union-Genel Ermeni Yardımlaşma Birliği):Bu birlik Ermeniler’in bulunduğu bütün ülkelerde örgütlenmiştir. Yıllık bütçesi 30 milyon dolar civarındadır. ABD’nin tüm önemli şehirlerinde şubeleri vardır. Ermeni kimliğinin korunması ve geliştirilmesini hedefler. İlk, Orta, Haftasonu okulları ile Ermenistan-Amerikan Üniversitesi’nin sahibidir. Uluslararası burslar verir. AGB, AIS News, Ararat gibi dergiler çıkarır. Çeşitli kültür merkezleri ve ticarethanelerin de sahibidir. Bunun yanı sıra;
-      Armenia Fund USA (Amerikan Ermeni Fonu)
-      American-Armenia Society (Amerikan-Ermeni  Derneği)
-      Armenian Assemby of America (Amerika Ermeni Meclisi)
-      Armenian Bar Association (Ermeni Barosu)
-      Armenian Church Youth Organization of America (ACYOA) (Ermeni Kilisesi Gençlik Örgütü)
-      Armenian Engineers and Scientists of America (Amerikan Ermeni Mühendisleri ve Bilim Adamları)
-      AMIC-Armenian Medical Int.Committee (Ermeni Uluslararası Tıp Komitesi)
-      Armenian Relief Society (Ermeni Yardım Derneği)
-      Armenian Scholarship Society (Ermeni Burs Derneği)

gibi ABD’nin birçok şehrinde şubeleri bulunan sivil toplum örgütleri bulunur.Politik kuruluş olarak;

-      Armenian Youth Federation (Eastern USA) (Doğu ABD Ermeni Gençlik Örgütü)
-      Armenian Youth Federation (Western USA) gibi etkin örgütler de  mevcuttur.Basın Yayın ve Medya kuruluşları olarak;

Armenian Reporter (haftalık gazete)
Armenian Sentinel (haber bülteni)
Armenian Weekly (haftalık gazete)
Asbarez (Günlük gazete)
Hairenik Weekly (haftalık gazete) 
Massis Weekly  (haftalık gazete)
Armenian Forum    (dergi)
Usanogh (Aylık öğrencilere dönük dergi)
Window (Ermeni Kilisesi’ni dergisi) 
Ardzagang Armenian TV (Ermeni Televizyonu)
Horizon Armenian TV  (Ermeni Televizyonu) mevcuttur.

              


Yine çok güçlü olan ve gücünü Amerikan akademik, kültürel ve medya çevrelerinde kullanan;


-      Armenian Student Association (ASA)
-      UCLA-Armenian Student Association (Los Angeles)
-      Boston University Student Association
-      Berkley (UC) Student Association
-      Armenian Student Association University of Southern California
-      Armenian Student Association -Wisconsin
-      Armenian Students Cultural Association -Michigan
-      Armenian Students Association-MIT
-      Association at California State University-Los Angeles
-      Stanford University Armenian  Student Association


gibi ve önemli Amerikan üniversitelerinde örgütlenmiş Ermeni Öğrenci Dernekleri vardır.
Örgütlü ve Sistemli Türk Düşmanlığı


          
Bütün bu iyi örgütlenmiş Ermeni kuruluşları her fırsatta Türkiye düşmanlığı yaparak, Türkiye’yi karalamaya odaklanmıştır.Türk düşmanlığını bir yaşam biçimi haline getirmiş olan Ermeniler , Ermenistan’ın şu an içinde bulunduğu duruma çare bulacaklarına, ısrarla Türkiye ile uğraşmaktadırlar. Ermenistan, dağılan Sovyetler Birliğinden ortaya çıkan devletler arasında halkı halen en fakir  ülke konumunda iken, Kuzey Amerika!daki Ermeni Diasporası , Türk düşmanlığı yolunda ölesiye bir gayret ve kinle, film , kitap,gazete , tv haberleri için yaptığı yüz milyonlarca dolarlık harcamayı Ermenistan’daki sefalet içinde yaşayan halkına yardım olarak göndermek yerine hala bu gerçek dışı  karalamalarla uğraşmaktadır. Aynı ciddi ve büyük yanlışlığı  Türkiye’ye karşı girişilmesini destekledikleri ve dersini kesin bir şekilde aldıkları, Ermeni teröründe de yapmışlardır.
Gasp Edilen Azeri Toprakları

         
Ermenistan yıllardır Azerbaycan topraklarının bir bölümünü işgal altında tutmakta ve binlerce Azerbaycanlı kardeşimizin mağdur duruma düşmesine neden olmaktadır.Tüm bu gerçekler Batı tarafından göz ardı edilerek Türkiye’den Ermenistan’la iyi komşuluk ilişkileri kurması istenmektedir.     

Oysa ki, toprak bütünlüğümüzü tanımayan, sözde soykırım iddialarıyla ülkemizi ve milletimizi haksız ve ahlak dışı bir şekilde kötüleyen, Türk düşmanlığını profesyonel ve teröristçe bir uğraş haline getiren Ermeniler, Azeri soydaşlarımızın topraklarının %20’isini işgal altında tutarken , Türkistan bölgesine ulaşım konusunda da  ülkemizin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadırlar. Bunlara rağmen sınır anlaşmasını bile imzalamayan Ermenistan ile işbirliği için Türkiye’den her türlü özveride bulunmasının  istenmesi kabul edilir bir durum değildir.Ermeni Etkinliğinin Geleceği ve Önlemler


Küresel gücü bütünüyle  kontrol altına almaya çalışan ABD politikasının Rum-Ermeni lobileriyle işbirliği, ABD dış politikasının bu lobilerin çıkar  amaçlarına dönük etkiler altına girme olasılığını söz konusu edebilir. Bunun sonucunda gelecekte Türk - ABD ilişkilerinde ciddi gerginlikler oluşması olasıdır.


Bu bağlamda, Kuzey Amerika’daki mevcut ve kısıtlı olanaklarına rağmen özverili ve başarılı mücadeleler sergileyen Türk dernek ve federasyonlarının  ve Türkiye’nin ABD’deki temsilciliklerinin bu güne kadar göstermiş oldukları çalışmaların daha ötesinde bir gayret ve örgütlenme  içinde olmaları ve  stratejiler üretmeleri gereği bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Ali KÜLEBİ, 2011
2004-2009 TUSAM Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi Başkanı

ilgili:

"İstediğiniz kadar çağırın gerçekleri ortaya çıkarmak için, gelmezler GELMEZLER, 
çünkü tüm kirli çamaşırları ortaya çıkacaktır."
"The irony is that its hypocrite defenders are killing truth!"

"Cemiyeti Akvam Genel Sekreterleri, Ermenilerin düşmanla bir olup Türklerle savaştıklarını ve vukuu bulan katliamların devlet tarafından değil, fakat çeteler tarafından yapılmış olduğunu resmen ve kesin olarak teyit etmişlerdir."  - 1920 (Birleşmiş Milletler)
Ali Külebi ve Şükrü Server Aya (video)


Türkler Ermenilere Soykırım Uyguladı Mı?
Ermeni Mezalimine Uğruyanlarla Yapılan Röportajlar Neden Gizleniyor?
Tehcir BM Sözleşmelerine Göre Soykırım Sayılır Mı?
Kim Kimden Özür Dilemeli?
Hakkari ve Van'da Neler Oluyor?
Vatandaş Devletten Neler Bekliyor?
Saygı Öztürk "Ermeni Sorunu" (video)

Türker Ertürk'ün Şükrü Server Aya ve Ermeni Sorunu ile ilgili makalesi: