Translate

23 Aralık 2013 Pazartesi

2011 Türkiye İç Savaş Raporu

Terörizm uzmanı Sefa Yürükel, 2003'te Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde gizli bir raporu okuduğunu söylüyor. Rapora göre Türkiye'de bir iç savaş tezgâhlanıyor. 

Hatta rapor sanki bugünleri anlatıyor. 2003 yılının Şubat ayı sonu.

Norveç Uluslar arası İlişkiler Enstitüsü'nde terörizm uzmanı Prof.Dr. Toje Bjorge'nin odası. Aynı zamanda Danimarka vatandaşı, Norveç'te yaşayan Sefa M. Yürükel, daha öce araştırmacı olarak görev yaptığı enstitü'den rutin ziyaretlerinden birinde. Prof. Bjorge'nin masasında 35 sayfalık bir rapor Yürükel'in dikkatini çekiyor.

Raporun başlığı "2011 Türkiye İç Savaşı". Yürükel şoke oluyor.

Raporu eline aldığında 35 sayfayı dikkatle okuyor. Sanki daha o yıllarda bugünler tarif edilmiş! Ortada müthiş bir iç savaş senaryosu dolaşıyor! Bu esrarengiz raporun kimler tarafından, nasıl ve ne zaman yazıldığı meçhul. Çünkü raporun kopyasını alamıyor bile. Ama raporun tam anlamıyla bir gizli servis elinden çıktığı anlaşılıyor. "Türkiye için iç savaş senaryosunu yazdılar, şimdi de yönetiyorlar.

-Raporu ne zaman gördünüz?

-Bu raporu 2003 yılının Şubat ayı sonunda Norveç Uluslar arası İlişkiler Enstitüsü'nde gördüm. 2 defa okudum.

-Sizin elinize nasıl geçti?

-Ben daha önce Norveç Uluslar arası İlişkiler Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalıştım. Doğal olarak arada bir uğruyorum oraya.

-Peki, orada nerede okudunuz bu raporu? Kimdeydi rapor?

-Orada terörizm konusunda araştırmalar yapan Prof.Dr.Toje Bjorge'nin odasında okudum. 35 sayfalık bir rapordu.

-Kapağında ne yazıyordu raporun?

-"2011/Türkiye İç Savaş" başlığını taşıyordu. Amerikan İngilizcesi ile yazılmış olup, akademik-istihbaratçı bir kimse tarafından yazıldığı belli oluyordu. Ben rutin akademik araştırmacı olduğum için her akademisyen araştırmacı gibi bunu rahatlıkla anlayabilirim. Daha sonra aklımda kalanları not ettim.

-Bir isim yazıyor muydu?

-Hiçbir isim yazmıyordu.

-Gizli servis tarafından yazılmış bir rapor olabilir mi?

-Her tarafına baktım raporun bulamadım açıkçası bir isim, ibare.

Yalnız şu var çok ciddi bir araştırma yapıldığı ve araştırmanın da çok iyi biçimde teorikleştirildiğini gördüm. Bunu normal bir akademisyenin yazmadığı belliydi. Türkiye' de eli kolu olan kimselerin yazdığını anladım. Belki bir ekip araştırmayı yaptı ama tek elden yazıldığı anlaşılıyordu.

-Sözünü ettiğiniz profesör size bu raporu ne diye verdi?

-Bana "Bu aralar ne araştırması yapıyorsun? " diye sordu.

Ben normalde soykırım üzerine çalışırım. Profesöre, "terörizmle uğraşıyorum" dedim. Biraz fikir alışverişinde bulunduk. Masasında bazı notlar, yazılar vardı. Bakabilir miyim dedim. İstediğini okuyabilirsin dedi. Onların arasından çıktı bu rapor. Bazılarını kopya etmeme müsaade etti. Ama o raporu vermedi. Bunun anlamı şu,Rapor sadece belli yerlerde dolaşıyor. Norveç Uluslar Arası İlişkiler Enstitüsü Norveç devletinindir. Resmi bir kimliği vardır. Buradan diplomatlar çıkartılır. Bütün Norveç'in diplomatları üst düzey yöneticileri bu merkezden elenir. Çok önemli bir yerdir.

-Prof.Toje Bjorge önemli bir isim mi?

-Norveç açısından önemlidir. Fakat ona bu raporu direkt vermemiş olabilirler. -Uzmanlık alanı nedir onun?

-Terörizm ve ırkçılık.

-Neden 2011 yılı planlanıyor sizce?

-AB'nin dayattığı kurallar meselesi var. Irak'a müdahale belki daha önceden planlanmıştı, bu zaten doğru, bölgede büyük bir değişiklik yaratılacağı, mesela Büyük Ortadoğu Projesi kapsamı var, bölgede haritanın değişmesi söz konusu. Buna Türkiye de dâhil bütün bu dayatmalarıyla Türkiye'nin buna 2011 yılına kadar dayanabileceğini, ondan sonra da taviz vererek gücünü yitireceğini planlıyorlar.

Bugünlerde yaşanan gerginlik ve çatışma ortamının yoğunlaştırılması planı var. Batılılar tarafından öngörülen senaryo şu anlama geliyor:

Batılılar bu işin senaryosunu hazırlamakla kalmamışlar, aynı zamanda Kuzey Irak'ta ve Batı Avrupa'daki PKK büroları müsamaha görüyor. Burada bir koruma var ve onları da terörist olarak görmüyor.

-Peki, bu raporun hazırlanma tarihi hakkında bir bilginiz var mı?

-Ben 2003 yılında okudum çok önce de hazırlanmış olabilir rapor. Çok önce hazırlanıp bugünleri gösteren bir senaryodur bu rapor.

-Bu rapor Türkiye'de bir iç savaş çıkarmak maksadıyla mı yazılmış peki?

-Hayır, ama rapor Türkiye'de bir iç savaş tezgâhlandığının tescili özelliği taşıyor. Batılılar genellikle böyle senaryolar hazırlarlar, ondan sonar da arkasına güç koyup harekete geçirirler. Irak' ta olduğu gibi mesela. Bu raporu yazanlar PKK'yı harekete geçiren güçler demek abartılı olmaz. Aynı güçlerdir yani.

-Adres nereye çıkıyor?

-Batılı ülkelerdir. Esas hedef sadece Türkiye değil, İran ve Asya'dır. Direkt CIA diyemem ama bu rapor ABD'ye çok uyuyor.

Batının kendi arasında bu konuda bir uzlaşı var anlaşılan. Bu çok net görülüyor.

-Türkiye'de iç savaş çıkartılarak ne amaçlanıyor?

-Türkiye Batı'ya göre çok büyük bir ülke. AB yetkililerinin demeçlerinde de var bu. Türkiye'yi küçültmek istiyorlar. ABD' ye direnemeyecek bir Türkiye olmalı ve haritası değiştirilmeli. Amaç, Kürdistan kurularak Türk devletinin zayıflatılması ve boyun eğdirilmesi. Bu da kendilerinin hassas olarak tanımladıkları, karışık bölgelerdeki etnik çatışmalar çıkartılarak yapılacak. Çünkü bu dünyanın en tehlikeli işidir. Raporda şu da geçiyor, Türkiye' de herkes kendi etnik kökenine göre yolunu seçebilir.

Mesela ordu ve polis içindeki Kürtler de Türkler de yolunu seçebilir deniliyor, büyük bir çatışmada. Bu Yugoslavya'da olmuştur.

O bakımdan Türk devletinin böyle bir çatışmayı önleyemeyeceği vurgulanıyor. Raporda hazırlanan bu senaryo, geçmiş yıllarda Türkiye'de uygulananın aynısı. Bu kadar net senaryo yazılamaz.

Bunun anlamı;
BU SENARYOYU HAZIRLAYANLAR BUNU UYGULAYANLARDIR.

"TÜRKİYE'NİN ESKİ HUDUTLARI KALMAYABİLİR, HARİTASI DEĞİŞEBİLİR"

Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde Sefa Yürükel'in okuduğu raporda 5 bölüm bulunuyor. Her bölümde teorik yaklaşımlar ve senaryolar, iyi rafine edilmiş istihbarat bilgileri yer alıyor.
Sefa Yürükel , "Bizzat yerel işbirlikçiler veya casuslar tarafından verilen bilgilere atıf yapılıyordu" yorumunu yapıyor.

1.Bölüm: Türkiye'nin jeopolitiği ve uluslar arası siyasi coğrafyasına yer veriliyor. Yürükel, "Burada daha çok teorik yaklaşımlar vardı. Bu Türkiye'nin daha çok dışarıya dönük yönünü açıklıyordu" diyor.

2.Bölüm: Türkiye'nin siyasi, sosyal, tarihi, dini, mezhepsel, etnik ve kültürel yapısı üzerine özet halinde ampirik datalarla güçlendirilen rakamların yer aldığı bir bölüm. Bu bölümde özellikle Kürtler-Türkler demografisi ifadeleri altları çizilerek yer alıyor.

Yürükel, raporun bu bölümünde yer alanları şöyle anlatıyor;

Şehir, şehir hatta bazı kasabalar (Kızıltepe, Pazarcık,..vs) gibi yerlerin adı geçiyor ve demografisine örnek olarak yer veriliyordu. Burada esas değinilen karışık oturulan bölgeler biçimindeydi.
Yani Türkiye'nin çatışmaya dönük raporu yazan tarafından etnik demografisi çıkarılmıştı. Buradaki verilerden de hissedildiği gibi Türkiye içerisinden birileri (işbirlikçiler, casuslar, ...vs.) bu raporun yazılması amacıyla çatışma hedefine yönelik olarak çok rafine sayılabilecek hassas ve ayrıntılı bilgi vermiş ve toplamıştı.

3.Bölüm: Rapor'da "hassas bölgeler" diye bir tabir geçiyor. Rapor da ifade edilen Türk ve Kürt etnik kökenden insanların, iç içe ya da sınır bölgeleri olarak Malatya, Erzurum, Maraş, Gaziantep' in bulunduğu yerlerin gelir dağılımı ve siyasi yapısı, ayrılıkçılığa veya devlete karşı çıkışı ya da devlet safında ayrılıkçılığa karşı çıkışa meyilleri ve güç oranında değişken olabilecek durumlar hipotetik olarak ele alınıyor.

4.Bölüm: Devletin ve PKK'nın Güneydoğu Anadolu'daki halk içerisinde etkisi ve bölgedeki stratejik konumu ele alınıyor. Yürükel bu bölümle ilgili de şunları kaydediyor :

-"Raporda sanki burada ikili bir iktidar söz konusu havası veriyordu. PKK' nın harekete geçebileceği NGO ve siyasi bağlantılı güçlerin hassas bölgelerde kontrollü bir çatışmayı yaratıp yaratmayacağı veya Kaosa yol açıp açmayacağı konusunda sorular soruluyordu. Aynı zamanda devletin bu bölgelerde önemli ölçüde zayıf olduğu sadece askeri ve polis gücü ve aşiret gücü olarak varlığını sürdürdüğü fazla bir kitle tabanına sahip olmadığına vurgu yapılıyordu. Yani rapor PKK'yı etnik çatışmaları istediği anda çıkartıp istediği anda da durdurabilecek ve tek muhatap olabilecek bir güç olarak ele alıyordu."

Bu bölümde ayrıca hassas bölgeler dışında Metropol ve turizm bölgelerinde de önemli ölçüde karışık demografik yapının varlığı üzerinde duruluyor ve burada "ayrılıkçı milliyetçiliğin ve ona bağlı toplumun" değişken ve çarpışabilecek ideolojik ve siyasi tutumları fiziki bir çatışma ortamı hazırlayabileceği üzerinde duruluyor. Süreç 1987 olarak başlatılıyor ve 2011 yılına kadar burada düşük ya da yüksek yoğunlukta çatışmaya varabilecek bir hareketlenme olacağının altı çiziliyor. Yürükel bir noktanın daha altını çiziyor:

"Burada benim dikkatimi çeken bir şey çok kesin ifadeler kullanılması idi. Sanki raporu yazan çatışmanın yani iç savaşın olacağından eminmiş gibiydi."

5.Bölüm: Türkiye'nin iç savaşa doğru sürüklendiği ve sonuçları üzerinde duruluyor. BM, AB, NATO, Batılı ve bölge devletlerinin tutumları üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.
Yürükel' in notu şöyle;

"Burada, Batı'nın çok kan akıtılan bölgelere askeri, siyasi ve insani müdahele edebilme olasılığı üzerinde duruyordu. İç savaş terimi kullanılıyor ve bölgede bu iç savaşın yayılma ihtimali dolaylı yardım veya doğrudan katılma şekliyle göz önünde bulunduruluyordu.

Sonuçları üzerinde duruluyordu. Bu bölümde raporun toparlanması yapılıyor. Türkiye'nin esas mevcut yapısının, Kürt ve Türk demografisi şeklinde ele alınmasının icap ettiğini, 2011'e kadar doğabilecek fiziki çatışma ortamının neler getirip neler gotüreceği, bölgesel ve uluslar arası boyutunun üzerinde duruluyor. Türkiye' nin artık eski hudutlarının kalmayabileceği ve haritanın değişebileceği ve Batı'nın buna karşı çıkmasının söz konusu olmadığı ifadeleri kullanılıyordu.


Yayınlandığı yerler: Eylül 2005 Tempo ve Haftalık Dergileri

Önemli Not: Herkese bu dergilerin birer kopyasını bulmalarını ve scan yaparak tüm internet ağlarına göndermelerini tavsiye ederim. Çünkü orada konu ile ilgili bazı Eksperlerin yorumları vardı. Bu e-maili bilgi akışı için tüm ağlara ulaştırmanızı rica ediyorum.

Saygılarımla

Sefa M. Yürükel,
Antropog & Etnograf
Soykırımlar ve Terörizm Araştırmacısı
Lahey Türklere Soykırımları Araştırmalar Vakfı Başkanı (TGRF)Diğer makalesi:
Haydi Türkiye Milli Birleşik Cephesi’ni Kuralım!
Bir olalım, İri olalım, Diri Olalım Türkiye’yi Kurtaralım!
Ne Mutlu Türküm Diyene!

Sefa M.YÜRÜKEL, 14 Aralık 2012
link:


........


Bugün "ahval ve şerâit", 19 Mayıs 1919'dan daha elim ve vahimdir. Düşman silah ve cephanesiz ülkemizi işgal etmek için, her türlü aracı kullanmaktadır.

Karşımızda İngiliz, Anzak, Yeni Zelandalı, Fransız, İtalyan, Yunan yoktur. Artık ne Wilson Prensipleri ne de İngiliz Muhipleri Cemiyetlerine ihtiyaç kalmamıştır.

Görünürde Hınçak, Taşnak, Makabi, Lions, Etnik-i Eterya, Teali İslâm,Mavri Mira ve Kürt Teali gibi dernekler de yoktur.

Onların yerini Sn. Sefa M.Yürükel'in bizlerle paylaştığı 2011 Türkiye İç Savaş Raporu'unda öngörüldüğü gibi NGO'laştırılmış üyeleri, yöneticileri Türk olan ve dışarıdan nemalanan STK'lar, 1. Paylaşım Savaşı'ndaki ayrılıkçı derneklerin görevini bilerek veya bilmeyerek üstlenmişlerdir.

Sendikaların büyük bir çoğunluğu ele geçirilmiş durumdadır. Siyasi partilerin genel başkanları dış güçler tarafından seçilmekte veya işbirliğine rıza göstermediği takdirde, çeşitli oyunlarla al aşağı edilmektedir.

Çünkü Türkiye küresel çeteleri yöneten sekiz ailenin en büyük hedefidir.

* Rockefeller
*Goldman Sach
*Lehman Brother
*Kahn Loebs... Bu dört aile Amerika'da yaşamaktadır.

*Rohtschild
*Warburg
*Lazard
*Moses.... Bu dört aile ise Avrupa'da yaşamaktadır.

Dünya'daki ekonomi ve banka politikasını bu sekiz aileden oluşan küresel çeteler yönetmekte ve yönlendirmektedir. Ancak en önemli ve en büyük bankalar Rockefeller ve Rohtschild ailerinin elindedir.

Şimdi bana şu soruyu sorabilirsiniz, yazdıklarının Cumhuriyet'in 88. yılıyla ne ilgisi var? Yazının ilerleyen bölümlerinde, yarı sömürge ve emperyal projelerin merkezi haline getirilen Türkiye'nin, bu küresel çetelerin talimatlarına göre yönetildiğini saptayarak, bu bağ kendiliğinden kurulacaktır.

1921 yılında Amerika'da bir düşünce kuruluşu CFR -Dış İlişkiler Konseyi ( Council of Foreign Relations) kurulmuş, küresel çetelerin dünya hükümranlığı için göreve başlamıştır. Bu kuruluş, dünyaya egemen olmak isteyen ABD hegemonyasının sivil örgütüdür. Ulus devlet düşmanıdır, kurulmak istenen Yeni Dünya düzeninin, bir dünya gladyo örgütüdür. CIA'nın bile başaramadığı örgütlenmeleri başaracak para gücüne sahiptir ve yayılmacı siyaseti ile de her ülkede görevlendirecek etki ajanlarını bulmakta zorluk çekmemektedir.

Bu kuruluşun onursal başkanı ise şu bizim meşhur Rockefeller ailesidir. Bu kuruluş Yahudi küresel çete baronlarının emrindedir. Dünyadaki devlet sayısını en az 1000'e ulaştırmayı öngören bu küresel çete, başka ülkelerdeki kendilerinin emir talimatlarına uygun olarak çalışacak siyasetçileri de bulur, sınavdan geçirir ve iktidara getirir.

Türkiye'de ise CFR'nin isim babalığını yaptığı bir iktidardadır. AKP, Kurucular Kurulu'nun CFR'nin memorandumunu tüzük olarak kabul ettiği ise bir gerçektir.

Bu parti 3 Kasım 2002'den beri iktidardadır. İktidar partisinin Genel Başkan'ı 59. Hükümet'ten bu yana Başbakanlık görevini de yürütmektedir.

Bu görevin yanı sıra, BOP, Dinler Arası Diyalog ve Küresel Terörizmle Savaş Kuruluşu'nun da eşbaşkanlığını da görev olarak kabul etmiştir. Özellikle dünyanın en büyük teröristi ABD ile, birlikte terörle mücadelede birlikte hareket etmesi son derece düşündürücüdür.

Bu politikalar çerçevesinde Erdoğan tüm siyasi erki kendinde toplamış, bütün devlet kuruluşları Başbakan'ın emri ve denetimi altına girmiştir. Aslında Bakanlar Kurulu tek bir kişiden müteşekkildir.

Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri bir suç mekanizması gibi gösterilerek aşağılanmış, PKK ile savaş alanı daraltılarak, yetkisi kısıtlanmış ve ordu bu terör örgütünü "yenemeyen, yok edemeyen, halkına yönelik katliam planları hazırlayan bir örgüt olarak gösterilmiştir.

Hal böyle iken bizlerin, Cumhuriyet'in kuruluşunun 88. yıl dönümünü gönül rahatlığı ile kutlamamız mümkün müdür Gazi Paşam?

Peki, çare nedir?

Çare hamasi nutuklar atıp, duygusal yazılar yazıp, şiirler okuyup, tören meydanında arz-ı endam etmek midir?

Elbet de değildir...

Bugün Türkiye'de ölçülemeyecek büyüklükte bir deprem olmuştur. Van depremi bahane edilerek tüm Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı törenlerinin yapılması bir Başbakanlık Genelgesi ile yasaklanmış ve bu YASAK, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir. Genelge tün valiliklere de gönderilmiştir.

Depremin şiddeti çok büyüktür. Mustafa Kemal'in Türk milleti birlikte kanla, irfanla ve devrimle kurduğu Cumhuriyet'in kuruluşunun 88. Yıl dönümü kutlanamayacaktır, yasaktır.

Ancak Mustafa Kemal 10. Yıl Nutku'nda; " Bu bayram onurlu bir halkın milli birlik ve beraberliğinin ürünüdür." demektedir.

Şimdi milli şuraların tam toplanma vaktidir. Tıpkı senin yaptığın gibi Gazi Paşam... Senin yaptığın gibi...

İşte Amasya Bildirgesi! Nasıl seslenmiştin Türk milletine;

"Vatanın tamamı, ülkenin ve milletin istiklâli tehlikededir. Ülkenin ve milletin istiklâlini gene milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

"Ya İstiklâl- Ya Ölüm!"

Ve Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, Sivas'tan 62 delegenin katıldığı, Mustafa Kemal'in Başkanlık ettiği ilk Milli Şura..

Bu Şura'nın en önemli kararı vatanın bölünmez bütünlüğü ve manda ve himayenin kabul edilemeyeceğidir..

Sivas Kongresi... 4 Eylül 1919... Bu Şura'da ise milli güçleri birleştirerek, milli güçleri idare edebilecek bir teşkilatlanma süreci gerçekleşmiştir. Anadolu'da gücünü halktan alan siyasi ve milli örgütlenme tüm vatan sathında, "Ya İstiklâl- Ya Ölüm" şiarının önderliğinde bir bağımsızlık ihtilaline dönüşmüştür.

Küresel çetelerin işgali ve Eşbaşkan'ın yöneterek yönettiği Türkiye'de, eğer onurumuz olan Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünde de törenler yapmamız engellenmişse, milli şuraların toplanma zamanı değil midir Gazi Paşam?

Gücünü mutlaka halktan alan, milli örgütlenme derhal gerçekleştirilmeli ve tüm vatan sathında teşkilatlanmalıdır. Çünkü vatanın istiklâli, Cumhuriyet'in bekâsı tehlikededir.

Yaptırılmayan Cumhuriyet Bayramı tören ve resmi geçitleri Türk milleti için yeniden dirilişin, aralarındaki her türlü etnik, siyasi, dinsel ve mezhepsel farklılıkları öteleyen bütün milli güçler için 29 Ekim 2011 bir milâdı olmalıdır Gazi Paşam.

Tüm "cenahlar" bir araya gelmelidir.

Artık açıkça görülmüştür. Memleket dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindedirler.

Bu "ahval ve şerâit içinde" dahi Anadolu son yurdumuz, Cumhuriyet onurumuz, Mustafa Kemal önderimiz, Atatürk ilke ve devrimleri yol göstericimiz, tam bağımsız Türkiye andımızdır.

İçinde bulunduğumuz durum ne olursa, olsun andımıza sadık kalacağımıza ve ülkemizin üzerindeki küresel saldırıyı durdurup, Milli Türk Devrim'ini yeniden inşa edip, tam bağımsız Türkiye bayrağını göndere yeniden çekeceğimize yemin ederiz Gazi Paşam. Yemin ederiz.

Mustafa Kemal'in Türk milleti ile birlikte kanla, irfanla ve devrimle kurduğu Cumhuriyet'imizin 88. yıl dönümü Türk ulusuna kutlu olsun.

Figen ÖZEN, 28 Ekim 2011
link:____BÜYÜK RESME BAK! NE DEMEK BİLİYON?___