Translate

18 Aralık 2014 Perşembe

KAYAKÖY RUM DEĞİL TÜRK KÖYÜDÜR
KAYAKÖY, RUM KÖYÜ DEĞİL 
GERÇEK BİR OSMANLI KÖYÜ


Fethiye’nin Kayaköy köyüne Rumların Osmanlı döneminde yerleştiği Kayaköy’ün bir Rum köyü değil Osmanlı döneminde Kayı boyundan gelen Türklerin yaşadığı bir Türk köyü olduğu ifade edildi.

Fethiye’de Rum köyü olarak bilinen Kayaköy’ün Osmanlı arşivlerinde "Kayı" isminde Türk köyü olduğu tespit edildi. 

Fethiye Yörük Türkmen Derneği başkanı Ramazan Kıvrak ve Bağlıağaç Şehit Nizamaettin Akan Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Eren Fehmi Eroğlu’nun yaptığı araştırmalar neticesinde Kayaköy’ün 1424 yılında Osmanlı’ya bağlı Kayı ve Karakeçili yörüklerinin yurdu olduğu ortaya çıktı.

Köyün çevresindeki ev, medrese ve cami kalıntıları ile mezar taşlarında "Kayı" damgasına rastlayan araştırmacılar, bölgede Rumlardan önce Türklerin yaşadığını belgeledi. 

Bölgeye 1530 yılında Türkler tarafından 66 hane olarak kurulan Elviz (Kayaköy Ören yerine), 1850 yıllarında adalarda yaşayan Rumların Osmanlı’ya sığınmak ve ticaret yapmak için göç ettikleri belgelerde yer alıyor.

Atalarının izini araştıran Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2. Bayezıt dönemi Tahlil Defteri,1530 yılına ait 166. Muhasebe-i Vilayeti Anadolu Defteri, 1583 yılına ait 110. nolu Tahlil Defteri, 1600, 1700 ve 1800 yıllarına ait Osmanlı belgeleri ile Menteşe Sancağı Nüfus Sayımlarında bölgede çoğunlukla Türklerin yaşadığına dair belgeler bulduklarını söyledi.

Bölgeye 1850 yıllarında adalardan Osmanlı’ya sığınmak ve ticaret yapmak amacıyla Rumların göç ettiğini belirten Eroğlu, "1860 yılında yaklaşık 400 olan Rum nüfusunun 1914 yılında Elviz’te 6 bin 626’ya ulaşmış. Osmanlı belgelerinden elde ettiğimiz veriler, bölgeye Rumların yoğun şekilde göç ettiğini kanıtlıyor. Ama bu bölgede her zaman Türkler yaşamış" dedi.

Eroğlu, 1843 yılında Osmanlı belgelerinde bölgedeki köylerin isminin, "Kayı Köy", "Taş Kayı Köy", "Elviz" ve ilerleyen dönem de Karakeçililer mevkisi olarak kayıtlı olduğunu anlattı.
2. Beyazıt döneminde Kayı ve Taş Kayı köylerinde Türklere ait 343 hanenin kayıtlı olduğuna değinen Eroğlu, yakın dönemde Rum nüfusunun artması nedeniyle bölgenin Rum köyü olarak gösterilmeye çalışıldığını belirtti.

Eroğlu, belgelerde Rumların yaşadığı yerin Elviz olarak ayrıldığını, atalarına ait olan ve Kayı köy olarak belgelenen köyü Rum köyü olarak ilan etmenin tarihe ve gerçekliğe aykırı olduğunu ifade etti.
2. Beyazıt döneminden itibaren bu yörenin tamamen Kayı ve Karakeçili cemaatin yurdu haline geldiğine dikkati çeken Eroğlu, şöyle konuştu: 

"Köyde üzerinde Kayı damgası olan mezar taşları çalınmış. Ama unutulan bir şey var Kayılar gittikleri her yere damgalar atıyordu. Köyün çevresinde yaptığımız araştırmalarda bu damgalara rastladık. Menteşe bölgesinde müslüman ilk mezar taşları bu bölgedeydi. Yaklaşık 7 yıl önce yaptığımız araştırmada 1000 ile 1100 yıllarına ait 3 mezar taşı bulmuştuk yani Türkler 1071’den önce buradaydı ancak bugün o mezar taşları çalındı"

Eren Fehmi Eroğlu, Kayı köyde 1530 yılına ait 166. nolu Tahlil Defterinde bahsedilen bir medrese olduğunu, 1851 yılında meydana gelen büyük depremde bu binanın büyük hasar gördüğünü ancak medresenin namaz odasının günümüze kadar nispeten ayakta kalmayı başardığını anlattı.

2. Beyazıt döneminden sonra gelen 343 hanelik Kayı cemaatinin bölgede yerleşik hayata geçtiğini ve evler oluşturduğunu vurgulayan Eroğlu, "Binaların çoğu depremlerde yıkılmış ama evlerin kalıntılarında sonra ki yıllarda binayı güçlendirmek amacıyla duvarların genişletildiğini görüyoruz. Ayrıca bu evlerde kayı damgaları yer alıyor. Bunları da yaptığımız araştırmalarda bulup, belgeledik" diye konuştu.

"DEVLET ÇALINAN MEZAR TAŞLARINI BULSUN"
Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise 15 yıl önce bölgedeki mezarlıkta kayı boyuna ait damgalar bulunan mezar taşlarını belgelediklerini ancak bu taşların geçen zaman içinde kaybolduğunu söyledi.

Mezar taşlarının bir milletin tapusu olduğuna dikkati çeken Kıvrak, "Bir köyün ne zaman yerleştiğini, orada kimlerin yaşadığını ancak mezar taşlarından öğrenebilirsiniz. Kayı köyünün tapuları çalınmıştır. Burada devletimize görev düşüyor. Kayı köyünün adını belgeleyen mezar taşlarını kim çaldıysa bulunmasını istiyoruz. Kayı köylülerde dedelerinin mezar taşlarını korusunlar. Bir tapu kaydı olan mezar taşlarını yok ederek buranın Türk yurdu olmadığını göstermeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

basın , 30 Kasım 2014


Bir zamanlar, Fethiye'de yaşayan Rum hayranları na duyurulur...
Kayanın adı Osmanlı döneminde Kayı idi. Küçük bir mahallesinde Rumlar yaşamış ve başka başka ülkelerin topraklarında zorluk gören Rumlar , Osmanlıya sığınıp Kayı'ya yerleşmişler. Nüfusları biraz artmış, bu 200 yıl sürmüş, kadim Türk yurdunda 600 yıllık, Oğuz soyu Türk olan Kayı Köylüsü Rumlara iyi davranmışlar, dört mahallesi olan Kayı'nın bir mahallesinde yaşayan Rumlara hep yardım etmişler, özgürce ticaret, tarım, sanatkarlık yapmaları sağlamışlar ve Rumlar sonunda gene azmışlar. 
Tanıyın, bilin, görün, araştırın, gerçeklere ulaşın......bu fotoğrafı Anıtkabir'de Mondros bölümünden izinle çektim......
Ramazan Kıvrak


1530 Yılı defterindeki gizli ayrıntı : Kayı Köy ve Taş Kayı Köy...Kayı Cemaati ve Taş Kayı Cemaati...
Basit bir anlatımla Oğuzlarda Üç Oklar kolunu oluşturanlar İç Oğuz, Bozok kolunu oluşturanlar Dış (TAŞ) Oğuz sayılırdı. Bu durum Dede Korkut Masallarındaki Bamsı Beyrek'in Öldürülmesinde o günkü Türkçe ile TAŞ OĞUZ olarak detaylı işlenir...
Taş Kayı olarak ifade edilen köy, bugünkü Gökçeburun'dan başlayan Keçilerin sol kısmı (Karakeçililer) ve Kınalı hattı olmalı. Kayıköy ise bugünkü bugünkü rum evlerine dek olan Kayaköy sınırları desek yeridir.

ENTERESAN OLAN İSE 1530 YILINDA TAŞ KAYI OLARAK ADLANDIRILAN CEMAATİN OĞUZ GELENEĞİ İLE DIŞ OĞUZ SAYILMASI DURUMUDUR. ASLINDA KARAKEÇİLİLER OLAN VE KAYILARIN BİR ALT KOLU OLAN BU CEMAATİN, OSMANLI'NIN YÖRÜK-TÜRKMENLERİ ASİMİLE ETME AMACI GÜDEN POLİTİKASINA VE OSMANLI'YA RAĞMEN, OĞUZ GELENEĞİ İLE TAŞ YANİ DIŞ OLARAK İSİMLENDİRİLMESİ GEREK KAYI CEMAATİ'NİN GEREKSE TAŞ KAYI CEMAATİ'NİN 1530'DAN ÖNCE ORTA ASYA'DA YAŞADIĞINI ORTAYA KOYAR...

Osmanlı Arşivleri ve Belgeler Işığında Kayı Köyü 
(Kaya Köyü) Tarihi Paneli

Tarih: 24 Ocak Cumartesi 2015
Saat: 19.00
Yer: Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi (F.B.K.M.)

Açıklama:
Oğuz tarihine genel bir bakış ve Kayı boyunun önemi, 16. yüzyılda Beşkaza'daki Yörük-Türkmen topluluklar, 
gerçek adı Kayı Köyü olan Kaya Köyü'nün kuruluşu ve 
Oğuz tarihi, köyde kayıtlı aileler ve durumları, köyde yaşamış 
Kayı boyu mensuplarından kalan damgalar ve meskenleri,
meskenlerin özellikleri, köyde ikâmet eden Karakeçililer aşiretinin geçmişi ve durumu, Osmanlı belgelerinde kayıtlı olan cami,
kervensaray, vakıfların günümüzdeki durumları, 
gerçek adı Elviz olan Levissi'ye Rumların 19. yüzyılın ortalarından
itibaren başlayan yoğun göçü ve Osmanlı'dan günümüze dek 
Kayı Ovasında mevcut 3 Türkmen yerleşimi yıl yıl, 
Osmanlı arşivleri ve somut belgeleriyle anlatılacaktır.

Oturum Başkanı:
Av. Ömer Karayumak

Konuşmacılar:
Doç. Dr. Ahmet Yiğit
Doç. Dr. Behset Karaca
Doç. Dr. Mustafa Gökçe
Sos. Bil. Öğrt. Eren Fehmi Eroğlu


ilgili kitap/makale:
Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni - Georgios Nakracas
Milli Destanlarımızda Dede Korkut (ve Taş Oğuzlar) - Fahrettin Kırzıoğlu