Translate

11 Şubat 2016 Perşembe

Çağdaş Batı ne istiyor?










Çağdaş Batı ne istiyor? Dünya egemenliği mi? Günümüz Batısının ideolojisi; açıklığa, kişinin önceliğine, yönetimin şeffaf olmasına ve geniş katılımına, secülarizme, piyasının özgürlüğüne...dayanır. 


Batı bu görüşlerinde samimi mi? Ortaçağ katliamları, Afrikalılara, Amerika yerlilerine uygulanan soykırım, şüphe içinde bırakıyor. Ayrıca bilmeliyiz ki, Batı sahip olduğu bütün değerleri; kendi insanı için, kendi varlığı tehdit altında olmadığı zaman önemser. Kendi içinde, önemli ölçüde laik, diğer dinlere karşı bağnazdır. Sahip olduğu değer hükümerlinde; yabancıya, Batılı saymadığı insana kendi kullandığı hakları tanımaz, bencil ve acımasızdır. 11 Eylül 2002 sonrası ABD'nin teröre karşı önlem için çıkardığı ve hemen hemen yalnız yabancılara uyguladığı yasaların, basit şüphelerle gözaltına aldığı insanlara yaptıklarının, hiçbir güncel değer hükmü ile açıklanması mümkün değildir. Irak'taki ABD'nin insan hakları ihlalleri üzücüdür; fakat Batılı insanı anlatan en yakın örneklerdir.


Batı, kendine özgü totaliter bir yapı sergiler. Topluma zararlı olma olasılığı halinde kim olursa olsun karşısındakini dışlar ve gerekirse yok eder. Özgürlük sınırları, kendi insanına karşı yabancıya olduğundan daha geniştir.


Din; Batıda kültürün, uygarlığın bir kaynağı, Batı ideolojisinin çok önemli bir parçasıdır. ABD Protestan hatta evangelistlerin egemenliğinde bir ülkedir; buna karşılık ateist modal ihmal edilemeyecek güçtedir.


Batı daima bir "öteki" (hasım) seçmiştir. Bazen kendi mezheplerinden birisi, Katolikler için Ortodokslar veya Protestanlar, bazen Museviler, bazen Müslümanlar; ulus olarak da Yahudiler, Ruslar, Araplar...En büyük kırılma noktası ve en uzun süre, en etkili "öteki" (hasım) ise tarih boyu TÜRKLER olmuştur.


Avrupalı olma düşünce ve duygusunu; sahip oldukları coğrafi bütünlük ve çoğunlukla da "öteki" (Türkler) karşısında birleşme güdüsü yaratmıştır. Batı "öteki" karşısında kendi içindeki kavga ve ayrılıkları bırakarak birleşik davranır.


Türklere karşı Selçuklular döneminde yaşanan Birinci Haçlı Seferleri; Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanlar'da gerçekleşen İkinci Haçlı Seferleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonlanmasına kadar uyguladığı politikalar, savaşlar, Hıristiyan Avrupalılıktan kaynaklanmış, bu gelişmeler aynı zamanda Avrupalılık duygusunu getirmiştir.


Günümüzde Batılıların, Türkiye'de bazı kesimlerin Avrupa Birliği üyesi olma hevesinden yararlanarak Sevr şartlarını uygulamaya koymaya çalışmaları da aynı düşünce, duygu ve politikalarının sonucudur: Kıbrıs'ın, Ege'nin Yunanistan'a verilmesi, İstanbul'da Ortodoks din devletinin kurulması, Bizans'a verilen can suyu, Pontus devletinini kurulmaya çalışılması, Ermeni politikalarına verilen destek... Ülkemize karşı uygulanan Üçüncü Haçlı Seferi'nin cepheleridir.


Avrupalının politik özelliğinin en iyi örnekleri, giriştiği katliamlar ve soykırımlarda yaşar.


Em.Korg.Suat İLHAN
Türklerin Jeopolitiği ve Avrasyacılık
Bir Millet Uyanıyor - 2 (2005)
Yöneten: Atilla İlhan