Translate

8 Aralık 2017 Cuma

Ermeni İddiaları ve Gerçekler - Necdet SevinçKIZARTILAN ÇOCUKLARINI YEMEYE ZORLANDILAR

Bahsedegeldiğimiz bu soykırımla ilgili tüm vahşet tabloları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nın verileriyle, rahmetli dostum Mehmet Hocaoğlu' nun eserinden alınmıştır. Arşivdeki belgeler, ilim adamlarının doğruluğundan şüphe etmediği bilgilerdir. Bayburt' lu olması sebebiyle, birçok yakını Ermeniler tarafından şehit edilen Mehmet Hocaoğlu da arşivdeki vesikalara istinad etmektedir. Hatta 1976'da kitap haline gelmeden, bir kısmı, Genel Yayın Müdürü olarak görev yaptığım Bizim Anadolu Gazetesi' nde yayınlanan bu son derece kıymetli eserin arşivde yazıldığını bile söyleyebiliriz. Çünkü rahmetli dostum, her sabah gazetede "Çok şekerli açık çayını" içtikten sonra, Gülhane'deki eski arşiv binasına gider, akşam üzeri ile ertesi günün yazılarını getirip teslim ederdi. Hatta o'nun 1973- 1974 yıllarında yayınladığı belgelere. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün 2001 yılında neşrettiği kitaplarda aynen rastlamak mümkündür. 


Bu bilgileri, tüyler ürperten adam öldürme usullerini buraya naklettiğim için vermek ihtiyacını duydum. Bu gibi insanın inananası gelmeyen, ancak Ermeninin yapabileceği denaetlerden bir kısmı da Genelkunnay Askeri Tarih ve Stratejik Etüdler Başkanlığı tarafından yayınlanan Askeri Tarih Belgeleri Dergisi' nin muhtelif sayılarında yeralmıştır.


Türklerin, kendi yurtlarında nasıl yokedildiklerine, bir karar gereğince, bir plan ve program dahilinde nasıl vahşice imha edildiklerine, yani nasıl soykırıma uğradıklarına dair sadece bir köydeki cinayetleri dikkatlerinize sunuyorum.


Mergehu Köyü'nde Ermeni Cinayetleri

Öldürülenlerin ismi    - Yok etme şekli
Abdi oğlu Hacı İbrahim  - Kurşun ve süngülenerek
Hacı İbrahim oğlu Abdi  -  Kurşun ve  süngülenerek
Abdi oğlu Reşo  - Dövülüp kesilerek
Ömer oğlu Oso  -  Dövülüp kesilerek
Reşo oğlu Oso  -  Dövülüp kesilerek
Canko oğlu Kulu  -  Gözüne süngü saplanarak
Canko oğlu Muso  -  Gözüne süngü saplanarak
Molla hamit oğlu Emin  - Gözüne süngü saplanarak
Hamit oğlu Molla Abdullah -  Gözüne süngü saplanarak
Hacı oğlu İbo  -  Gözüne süngü saplanarak
Hacı oğlu Sado  -  Gözüne süngü saplanarak
Canko oğlu Abdullah  - Kesilmek suretiyle
Ahmet oğlu İbo  - Karnı yarılmak suretiyle
İbo oğlu İsmail  - Ateşte yakılmak suretiyle
Ozü oğlu Musto  - Kurşunlanarak
Seyyo oğlu Mahmut  - Kesilmek suretiyle
Bırro oğlu Koçak  - Kurşunlanarak
Hüsnü oğlu Musto  - Kurşunlanarak
Alo oğlu Uso  - Kurşunlanarak
Peri oğlu Maksut  - Kurşunlanarak
Peri oğlu Hacı  - Kurşunlanarak
Hasanali oğlu Mahmut  - Süngülenerek
Hasanali oğlu İbo  - Süngülenerek
Mehmet oğlu Abdo  - Süngülenerek
Molla Süleyman  - Tandırda yakılarak
Abdullah oğlu Mazgi  - Karnı yarılarak
Hasan oğlu Suliş  - Kurşunlanarak
Mustafa oğlu Mahmo  - Bıçaklanarak
Hasan oğlu Murat  - Bıçaklanarak
Avcı oğlu Uso  - Süngüyle gözleri çıkarılarak
Mehmet oğlu Lesko  - Kama ile
Kasım oğlu Abdullah  - Kurşunlanarak
Çoban Abdullah  - Kurşunlanarak
Mümin oğlu Seymo  - Kurşunlanarak
Reso oğlu Muammer  - Kurşunlanarak
Merzi oğlu Pasa  - Kurşunlanarak
Bitor oğlu Gülü - Kurşunlanarak
Yusuf oğlu Murat  - Kurşunlanıp,süngülenerek
Hacı İbrahim oğlu Cedo  - Kurşunlanıp,süngülenerek
Fakı Mehmet  - Kurşunlanıp,süngülenerek
Abdulcebbar oğlu Sülo  - Kurşunlanıp,süngülenerek


Aynı Köyden Öldürülen Kadınlar:

Hacı İbrahim ei Kaşı, kızı Huso  - Kurşunlanarak
Aduz eşi Fatı kızı İso  - Kurşunlanarak
Reşo eşi Zerrşan kızı Amat  - Süngülenerek
İyso kızı Güllü - Memesi kesilerek
İbo eşi Sülü kızı Sülnü  - Karnını yarıp çocuğunu tandıra atmak suretiyle
İbo kızı Fatma - Kesmek ve tandıra atarak yakmak suretiyle
Fidan Hatun  - Tandırda yakılarak
Musto eşi Hacı Han kızı Gülfıraz  - Kesilerek
Halil eşi Mehmet kızı Rahime  - Kurşunlanarak
Molla Süleyman eşi Hacı Kerim kzıı Binefs - Tandırda yakılmak suretiyle
Derviş eşi Biro kızı Ruşi  - Tandırda yakılmak suretiyle
Sivno eşi Ali kızı Mahiye  - Kesilerek
Ahmet eşi Hacı kızı Hatı  - Kesilerek
Meho kızı Hacer  - Süngülenip,kurşunlanarak


Aynı köyden 4 kadın da ırzına tecavüz edilerek öldürülmüş. 3'ü kız, 5 kişi de feci surette yaralanmıştır.


Altında, "Mahmudin Kaymakamı Kemal" imzası bulunan 15 Mart 1915 tarihli bir başka belgede de Kavlit Köyünden Hacı Molla Sait'e kızını kendi eliyle boğazlaması için zor kullanıldığı, babanın her reddedişinde organlarından birinini kesilerek zavallı adamın şehit edildiği kayıtlıdır.


Şerefhane'de Cündi Ağa'nın hizmetçisi Ahmo'nun çocuğuyla birlikte tandıra atılarak yakıldığının, Bilecik Köyü'nde Mehmet Abdi adında bir adamın eşi Ayşe'nin üç yerinden yaralandıktan sonra kollarının kesilerek öldürüldüğünün anlatıldığı belgede bunlardan daha feci Ermeni vahşeti de tarihe intikal ettirilmektedir.


Yaman Bordo Köyü'nden Fato adında bir kadıncağız çocuğuyla birlikte tandıra atılarak yakılmış, Perkal Köyü'nde ise insaı ürpeten başka bir cinayet işlenmiştir. Şöyle ki;


Ermeniler, tandırda pişirdikleri iki çocuğun etini babasına ve anasına zorla yedirmek istemiş, ana-baba bu vahşi talebi reddedince öldürülmüş, nene Nezo Hatun da aklını kaybetmiştir.


Kaydetmek isteriz ki, tüyler ürpeten bu vahşi cinayetlerin failleri Meclis-i Mebusan üyesi Pastırmacıyan'la Meclis-i Mebussan üyesi Papazyan'ın buyruğu altındadırlar !


Talat Paşa hatıralarında bu çarpıcı gerçeğin sonradan öğrenildiğini yazar.


...Erzincan'ı kurtaran birlik komutanı 16 Şubat 1918'de Osmanlı Orduları Başkomutanlık Vekaleti'ne gönderdiği raporda "Çardaklı Boğazı'ndan Erzincan'a kadar bütün köylerin bir tek kulübe sağlam kalmamak kaydıyla yakıldığı" belirtildikten sonra, Ermenilerin irtikap ettikleri vahşet şöyle anlatılmaktadır:


. . . Üç günden beri Ermeniler tarafından öldürülüp, meydanda kalan İslam cenazeleri toplattırılmaktadır. Şehit edilen bu günahsız ve masum halk arasında memeden kesilmemiş çocuklar, 90 yaşındaki ihtiyarlar, parçalanmış kadınlar vardır! . . .


Koca bir birliğin üç günden beri şehit cenazesi toplamakla oluşu bize bu Ermeni soykırımının boyutları hakkında fikir vermektedir.Necdet Sevinç
Arşiv Belgeleriyle Tehcir, Ermeni İddiaları ve Gerçekler
Sayfa 219-221

These are just from one village; Turks, who was massacred by the Armenians....
not fabricated, prepared on the reports from the same time...