Translate

21 Mart 2014 Cuma

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ FOTOĞRAFLARKolordu Komutanı Esat Paşa ve Kurmay Subayları


Çanakkale'de Atlı Topçu Subayları


Çanakkale'de Bir Subay Grubu


Arıburnun’da Ele Geçirilen Düşman Siperlerindeki Ganimet Yığını


Çanakkale muharebe sahası gerisinde istirahat eden birlik


57 nci Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey
 57. Alay, Çanakkale Savaşı’nın başlangıcı olan 
Anzak Çıkarmasını durdurmak için 
15 Nisan 1915 sabahı harekete geçen efsaneleşmiş 
Türk alayıdır.“57. Alay’ın sancağı esir edilmedi! ”
Sancak müzede değil ve en son Filistin'de savaştılar.

"Bir süredir Türkiye gündemini meşgul eden 57’nci Alay Sancağı ile ilgili gerçeği Hürriyet ortaya çıkardı. Çanakkale Savaşı sırasında son erine kadar şehit düşen Alay’ın sancağının Avustralya’da Melburne Müzesi’nde bulunduğu iddialarının doğru olmadığı belirlendi.

ÇANAKKALE Savaşı’nın 90’ıncı yıldönümü nedeniyle medya ve internet sitelerinde yer alan savaş hikayelerinin belki de en ilginci 57’nci Alay ve Sancağı hakkındaydı. Yazılanlara göre 57’nci Alay Çanakkale Muharebeleri’nde kahramanca savaşmış ve son erine kadar şehit düşmüştü. Bir ağaç dalında bulunan Alay Sancağı ise Avustralyalılar tarafından Melbourne’a götürülmüştü ve müzede sergileniyordu. Altında ise şu yazı bulunuyordu: ‘Bu Alay Sancağı Gelibolu savaş alanından getirtilmiştir ama esir edilmemiştir. Türk Ordusu’nun geleneklerine göre bir alayın sancağı, alayın son eri ölmeden teslim edilemez. Bu sancak, sonuncu muhafızın da altında ölü olarak yattığı bir ağacın dalına asılı olarak bulunmuştur. Kahramanlık timsali olarak karşınızda duran bu Türk Alayı Sancağını selamlamadan geçmeyin.’

Bir başka haberde ise aynı iddia bu kez şöyle dile getirlmişti: ‘Ey ziyaretçi! Önünden geçmekte olduğun sancak dünya müzelerinin en nadir eseridir. Çünkü bu sancak dünyadaki tek esir Türk sancağıdır. Bütün alay şehit olduktan sonra, ağaca dayalı olarak bulunmuştur.’

Çanakkale Savaşı konusunda uzman tarihçi ve yazarlar bu iddiaları zaten yalanlarken, Avustralya’daki müzelerde ne bir Türk sancağı ne de altında böyle bir yazı bulunmadığı ortaya çıktı. Hürriyet konuya son noktayı koymak için Genelkurmay Başkanlığı’na yazılı başvuru yaparak sorularını yöneltti. Genelkurmay’ın verdiği yanıt şöyle:

MELBOURNE’DE YOK

57’nci Alay’a Çanakkale Muharebeleri’nden sonra, 30 Kasım 1915’te Sultan V. Reşat’ın iradesiyle altın, gümüş imtiyaz ve harp madalyaları verilmiştir. Bu madalyalar, 25 Nisan 1916 tarihinde İstanbul - Şile arasında bulunan Çelebi Köyü’nün kuzeydoğusunda toplanan Alay’ın sancağına törenle takılmıştır. Dolayısıyla Alay Sancağı’nın Çanakkale Muharebeleri sırasında Avustralyalılar tarafından ele geçirildiği iddiası doğru değildir. Bazı yayınlarda bu sancağın bugün Avustralya Melbourne Müzesi’nde sergilendiği iddia edilmektedir. Bu iddialarla ilgili Melbourne Müzesi’nin de içinde yeraldığı dört müze adına Victoria Eyalet Müzesi tarafından gönderilen cevabi yazıda, ellerinde 57’nci Alay’a ait bir sancak bulunmadığı bilgisine ulaşılmıştır.

YOK EDİLMİŞ OLABİLİR

Günümüze dek geçen sürede 57’nci Alay Sancağı’na ilişkin herhangi bir bilgi aydınlığa kavuşmamıştır. Ancak, Türk ordu geleneği göz önüne alındığında, Alay’ın İngilizler tarafından esir alınırken, sancağını teslim etmeyerek imha etmiş olmasının kuvvetli bir ihtimal olduğu değerlendirilmektedir. 

En son Filistin’de savaştılar

57’nci Alay, Çanakkale Cephesi’nden sonra, önce Galiçya Cephesi’nde savaşmış, ardından bağlı olduğu 19’uncu Tümen ile birlikte Filistin Cephesi’ne intikal etmiştir. 19’uncu tümen 23 Eylül 1918 tarihinde İngilizler’e esir düşmüştür. 57’nci Alay’ın da 29 Temmuz 1917 - 23 Eylül 1918 tarihleri arasında Filistin Cephesi’nde birçok muharebeye katıldığı, son olarak Nablus Meydan Muharebesi’nde mevcudunun hemen hemen dörtte üçünden fazlasını kaybettiği ve daha sonra muharebe gücünü yitirerek İngilizlere esir düştüğü tespit edilmiştir."

Hürriyet 2005

Kitap: İsmail Bilgin "57.Alay Filistin"

Kendilerini "Susuz Aslanlar" diye niteleyen 57. Alay, Çanakkale Conkbayırı'nda adeta bir kahramanlık destanı yazmasının ardından, önce Galiçya'da çarpışır. Ardından bağlı olduğu 19. Tümen'le birlikte Filistin cephesine doğru harekete geçer. Askerler zorlu cephelerden henüz çıkmalarına rağmen, sahip oldukları her şeyi arkada bırakarak yola çıkmakta tereddüt etmezler. Çetin geçen yolculukta maddî-manevî kayıplar verilir. 1917-1918 arasındaki zaman diliminde, askerler iç ve dış düşmanlarla aynı anda mücadele ederler. 57. Alay, Filistin cephesinde birçok muharebeye katılır. 19. Tümen'in İngilizlerin eline esir düşmesinin ardından işler zorlaşır. Son olarak Nablus meydan muharebesinde, kuvvetlerinin tamamına yakınını kaybeden 57. Alay, İngilizler tarafından kuşatılır. Canları pahasına bile olsa alay sancağını yere düşürmemek, düşmana teslim etmemek için düşmanla 57. Alay arasında kıyasıya bir mücadele başlar.
Cephe Gerisinde Ekmeklerini Paylaşan Mehmetçikler


Çanakkale'de Bowet zırhlısını batıran top ve eratı


Çanakkale civarında eğlence yapan birlik


Arıburnu'nda 19 ncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal,
Esat Paşa ve diğer komutanlar


Siperlerde Düşman Gözetleyen Mehmetçikler


Kahraman Mehmet Çavuş
"Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var.
Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak,
düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır.
Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz.
Affediniz komutanım."
Mehmet Çavuş'un hastaneden yazdığı mektuptan


5'inci Menzil Posta Heyeti


Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal Paşa
İstanbul'dan Gelen Bir Yazarlar Heyetine Muharebe Sahasını Anlatırken


Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal'in
İstanbul'dan Gelen Misafirlerle Görüşmesi


Anafartalar'ı Uzaktan Seyreden Bir Kumanda Heyeti


Arıburnu Muharebelerindeki Kahramanlıklarından Dolayı 27'nci Piyade Alayı Sancağına
Altın ve Gümüş İmtiyaz Muharebe Madalyalarının Takılması Merasimi


Askerlere Yemek Dağıtımı


Ateşe Hazırlanan Bir Top


Bombalanan Çanakkale Şehrinden Bir Görünüm


Cephede Yaralanan Türk Askerlerinin Tahliyeleri


Çanakkale Arif Bey Çeşmesinden Mehmetçiklerin Su Alışı


Çanakkale Boğazı'nı Ateş Altına Alan Türk Topçusu


Mehmetçik Siperde


Çanakkale Civarında Tahrip Edilen Binalar


Çanakkale Muharebesinde 5'inci Ordu Komutanı Liman von Sanders ve Kurmay Heyeti
Liman Von Sanders ABD'nin en büyük bankası Lehman Brothers'ın kurucusu
iki kardeşin amcaları olur. Eşkenazi yahudisidir 


Çanakkale'de Kolordu Komutanı Hilmi Paşa ve Karargâhı


Çanakkale'de Top Arabası Yanında Subay ve Erler


Düşman Bombardımanı Neticesinde Maydos'ta Yıkılan Ev Harabelerinde Subaylarımız


Düşman Siperlerinde Toplatılıp Bir Yere Depo Edilen Cephane Askerlerimize Dağıtılırken


7 nci Tümen Karargâhı Abdurrahman Bayırı'nda
düşmanın çekilmesini müteakip sahili ve düşman siperlerini seyrederken